Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Anh và em

Anh là chiến sĩ an ninh
Em là cô giáo mến xinh tuyệt vời
Yêu em chỉ có phần đời
Với anh đẹp nhất trên đời là em
An ninh anh giữ bình yên
Em dạy trò giỏi nhiều thêm nhân tài
Bảo vệ đất nước - ươm tương lai
Tình yêu - lý tưởng cả hai vẹn toàn.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét