Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Chợ Quê

Chợ quê vùng đất ngoại thành
Tình quê thắm thiết ta dành cho nhau
Bánh đa, bánh đúc, mớ rau...
Ngát hương đồng nội, muôn sau mãi còn.

Xuân 2010

0 nhận xét:

Đăng nhận xét