Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Neo bến

"Đò chiều" neo bến Kim Giang
Câu thơ nối nhịp vắt ngang tim hồng.

Thơ ơi từng chữ mỗi dòng
Có bấy nhiêu nét mà đong tình đầy.

Duyên thơ ai ủ men say?
Tình thơ ai biết mà ngây ngất lòng?

Sông ơi mải miết suôi dòng
Nước trôi bến đứng ngóng trông "Đò chiều"...


0 nhận xét:

Đăng nhận xét