Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Chia tay

Về hữu dẫu đẫm lệ rơi
Nửa vầng trăng khuyết - nửa đời phiêu du
Nặng sâu tình của thầy trò
Còn đâu bài giảng say sưa bao ngày
Còn đâu bạn bè vui vầy

Còn đâu ánh mắt, bàn tay dịu dàng
Một mình lẻ bóng sang ngang
Sáp chia tay lại thấy càng yêu thương
Rồi đây ai biết chiều chiều
Mắt ai nhòa lệ mang theo mây trời
Tôi về nơi ấy xa xôi
Yêu thương tôi gửi tình tôi lại trường!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét