Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Giới thiệu

Nguyễn Thị Kim Giang
Bút danh: Sông Vàng
Cử nhân toán - Nhà giáo nghỉ hưu
Hội viên CLB thơ Việt Nam, Hội viên Thi đàn Việt Nam
Bi thư chi bộ: Tổ dân phố 10 phường Phú La - Quận Hà Đông
Thơ in chung: Hương Đất Việt, Thơ nhà giáo, Người yêu thơ, Sông nhuệ...
Thơ in riêng: Đò chiều tập 1, Đò chiều tập 2
Kỷ niệm chương:
- Vì sự nghiệp giáo dục
- Vì sự nghiệp công đoàn
- Vì sự nghiệp thơ Việt Nam
Giải thưởng toàn quốc
- Giản ba đề thơ cho tranh khắc đá
- Giải khuyến khích thơ viết về chủ tịch Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0973.233.655


0 nhận xét:

Đăng nhận xét